POGOJI UPORABE IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Datum začetka veljavnosti: 2. 9. 2020

PODATKI O PODJETJU
FERRERO d. o. o., s sedežem na naslovu Radnička cesta 39, Zagreb, Republika Hrvaška, OIB: 00356483075.
Znesek osnovnega kapitala: 101.000,00 kun, vplačan v celoti
Trgovsko sodišče v Zagrebu, Tt-03 / 510-3, MBS: 080451992
ČLANI ODBORA: Marco Pescarolo, Francesco Clavarino, Vincenzo Losacco, Cristiano Santarelli
POSLOVNI RAČUNI:
• Zagrebačka banka HR5823600001101672558
• Privredna banka Zagreb HR6923400091110482535
• Raiffeisen banka Zagreb HR6924840081104895164

LASTNIŠTVO VSEBINE IN INTELEKTUALNO LASTNIŠTVO

FERRERO d.o.o., (""Ferrero"" ali ""mi"") je lastnik vsebine in upravljavec spletnega mesta www.specialitiesferrero.com/si, do katerega je mogoče dostopati prek omenjenega spletnega mesta (""stran""). Spletno mesto in z njim povezane vsebine so namenjene izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Spletnega mesta in njegove vsebine ne smete uporabljati v povezavi s komercialno dejavnostjo.
Za dostop do spletnih mest in njihovo uporabo veljajo naslednji pogoji uporabe. Z dostopom do strani ali njihovo uporabo se strinjate z obveznostmi, določenimi v teh pogojih uporabe, in z upoštevanjem vseh veljavnih predpisov. Če se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, spletnega mesta ne smete uporabljati. Ferrero lahko kadar koli po lastni presoji spremeni pogoje uporabe in posodobi te podatke. Takšne spremembe so za vas zavezujoče, zato občasno obiščite to stran, da pregledate veljavne pogoje uporabe, ki vas zavezujejo.
Slovenska zakonodaja velja za vse spore, ki nastanejo v zvezi z uporabo te strani in/ali s temi pogoji uporabe. V skladu s sprejemanjem teh pogojev uporabe z dostopom do strani ali z njihovo uporabo sprejemate izključno pristojnost slovenskih sodišč.
Vsebina in vsi drugi materiali s spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, na umetniških delih, slikah, fotografijah, besedilih, video posnetkih in zvočnih posnetkih, blagovnih znamkah in logotipih, ki se pojavljajo na spletnem mestu (skupno ime: »Vsebina«) so last Ferrera in/ali njegovih hčerinskih družb. Vse pravice, ki niso odobrene v skladu s temi pogoji uporabe, si pridržuje izključno Ferrero.
Vse blagovne znamke, trgovska imena in logotipi ter vsa povezana imena izdelkov, oblikovalske znamke in slogani, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so zaščiteni žigi ali blagovne znamke (registrirane ali neregistrirane) družbe Ferrero, njenih povezanih podjetij in / ali dajalcev licence, razen če navedeno drugače.
Ferrero, njegove podružnice in dajalci licenc izrecno ohranjajo vse pravice intelektualne lastnine na vseh vsebinah na spletnem mestu. Ni vam dodeljena licenca, povezana z nobeno vsebino na spletnem mestu. Ferrero, njegove hčerinske družbe ali dajalci licenc lahko po lastni presoji skušajo uveljaviti svoje pravice intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, vključno s kazenskim pregonom.
Vsebine spletnega mesta ali njegovih delov ni dovoljeno prodajati ali distribuirati v komercialne namene.
Prenos gradiva, prisotnega na spletnem mestu, je dovoljeno le, če je to znotraj spletnega mesta izrecno dovoljeno; to pooblastilo velja samo za uporabo prenesenega gradiva v osebne in nekomercialne namene, medtem ko je kakršna koli druga oblika uporabe strogo prepovedana. Nič na spletnem mestu se ne sme razlagati v korist tretjih oseb pri uporabi besedil, slik, zvokov in katere koli druge lastniške vsebine blagovne znamke Ferrero."
Ferrero vsebino strani posodablja z največjo skrbnostjo; v vsakem primeru se Ferrero odreka vse odgovornosti v primeru, da so posredovane informacije nepopolne ali vsebujejo kakršne koli napake.
Ferrero ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabnikom in njihovi lastnini po dostopu do spletnega mesta, nezmožnosti dostopa do spletnega mesta ali prenosa gradiva s spletnega mesta, če je to dovoljeno, vključno s škodo na uporabniški računalniški opremi zaradi virusa.
V primeru, da se kateri koli pogoj ali določba teh pogojev uporabe po katerem koli zakonu ali javnem redu iz kakršnega koli razloga šteje ali razglasi za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, taka določba preneha veljati in začne veljati do te mere, da je neveljavna ali neizvršljiva, druge določbe pa ostanejo v polni veljavi.
V primeru, da delno ali v celoti ne bomo uveljavili pravic ali ugovorov v zvezi s temi pogoji uporabe, to ne bo preprečilo, da bi Ferrero pozneje uveljavil take pravice, niti se ne bo štelo za našo opustitev ali izgubo enakih pravic ali katere koli druge pogoje.

VARNOST

Ferrero je zelo natančno preučil to in s tem povezana spletna mesta. Zato spletno mesto ne vsebuje nevarne ali neprijetne vsebine za otroke.
V vsakem primeru je Ferrero izključno odgovoren za vsebino svojih spletnih strani in ne more biti odgovoren za vsebino spletnih mest tretjih oseb, s katerimi ima pooblaščeno povezavo, ker nad njimi ne izvaja nobenega nadzora.
Vsi osebni podatki, zbrani na spletnem mestu, se shranjujejo in obdelujejo na način, ki zmanjšuje tveganje za uničenje, izgubo (vključno z naključno izgubo), nepooblaščen dostop/uporabo ali uporabo, ki ni v skladu z začetnim namenom zbiranja podatkov. To dosežemo s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi, ki jih je uvedel Ferrero. Podroben seznam varnostnih ukrepov Ferrera je na voljo tukaj.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje Ferrero d.o.o. s sedežem na naslovu Radnička cesta 39, Zagreb, Republika Hrvaška
OIB: 00356483075 (""Ferrero"") je kot vodja obdelave zavezan k varovanju zasebnosti uporabnikov te spletne strani (""spletna stran"") in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se osebni podatki uporabnikov obravnavajo na način, ki spoštuje njihove temeljne pravice in svoboščine ter njihovo osebno dostojanstvo, s posebnim poudarkom na zaupnosti podatkov.
Zato smo pri Ferreru pripravili to politiko zasebnosti, da vam na kratko razložimo, kako zbiramo, uporabljamo, delimo in ščitimo vaše osebne podatke. Politika zasebnosti opisuje tudi vašo sposobnost uporabe, dostopa do in popravljanja vaših osebnih podatkov.
Uporabnike lahko prosimo, da nam posredujejo nekatere osebne podatke in informacije, da jim bomo lahko zagotavljali svoje storitve, zato bi vam razložili postopke in načine, kako ravnamo s podatki, ki nam jih posredujete.
Ta pravilnik o zasebnosti vam zagotavlja tudi popolne informacije, tako da lahko po potrebi ali primerno izrecno in informirano soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Na splošno bo vse informacije in podatke, ki nam jih posredujete ali jih na kakršen koli drug način zbiramo v okviru uporabe te spletne strani, Ferrero uporabil v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«). To zlasti pomeni, da vsaka obdelava osebnih podatkov s strani Ferrera spoštuje načela zakonitosti, poštenosti, preglednosti, omejitve namena, omejitve obdobja hrambe, omejitve hrambe podatkov na minimum, natančnosti, celovitosti in zaupnosti.
Pri uporabi spletnega mesta in zlasti, ko nam posredujete informacije in naložite datoteke na naše spletno mesto za dostop do storitev spletnega mesta, lahko Ferrero zbira in obdeluje informacije, povezane z vami kot posameznikom, ki bodo omogočile vašo identifikacijo neposredno ali skupaj z dodatnimi informacijami (""osebni podatki""). Ferrero lahko te podatke zbira, ko se odločite, da jih boste zagotovili (npr. ko zahtevate katero koli storitev, ki jo Ferrero ponuja prek spletnega mesta), ali preprosto z analizo vaših dejavnosti na spletnem mestu.

INFORMACIJE O ISKANJU

Delovanje spletnega mesta, ki je običajno za katero koli spletno mesto v internetu, vključuje uporabo računalniških sistemov in postopkov programske opreme, ki zbirajo informacije o uporabnikih spletnega mesta kot del njegovega običajnega delovanja, prenos takih informacij pa se samodejno opravi pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.
Čeprav Ferrero takih informacij ne zbira, da bi jih lahko povezal s posameznimi uporabniki, je možno, da te informacije zaradi svoje narave ter z obdelavo in povezavo s podatki tretjih oseb identificirajo uporabnike, bodisi neposredno prek takšnih informacij bodisi z uporabo drugih zbranih informacij. Zato je treba takšne informacije obravnavati tudi kot osebne podatke.
Ti podatki vključujejo več različnih parametrov, povezanih z vašim operacijskim sistemom in okoljem IT, vključno z vašim naslovom IP, lokacijo (državo), imenom domene računalnika, naslovom enotnega identifikatorja vira (URI) za vsebino, ki jo zahtevate na spletnem mestu, časom zahteve, informacijami o vaših dejavnostih na naši omrežni postaji (na primer strani, ki jih obiščete, izdelki, ki si jih ogledujete), načinu oddaje zahteve strežniku, dimenzijah datotek, ki jih prejmete po oddaji zahteve, številčno kodo, ki označuje stanje odziva strežnika (uspešno, napaka itd.), informacijah o napravi (na primer računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu), ki jo uporabljate za dostop do našega spletnega mesta in tako naprej, s pomočjo piškotkov in drugih tehnologij, ki omogočajo ta način sledenja.
Ferrero bo takšne podatke uporabljal izključno na temelju zakonitega interesa za anonimne, statistične namene obveščanja o uporabi našega spletnega mesta in jih ne bo povezoval s podatki, ki jih določijo posamezni uporabniki, da bi zagotovil pravilno delovanje spletnega mesta in ugotovil napake in/ali zlorabo spletne strani. Ti podatki se lahko uporabljajo tudi za namene preiskovanja odgovornosti v primeru računalniških zločinov, storjenih nad spletnim mestom.
Ferrero hrani osebne podatke, ki so bili obdelani z namenom preprečevanja zlorab/goljufij in za analitične namene, za obdobje, ki je bilo nujno potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili podatki obdelani.

OBDELAVA DEJAVNOSTI

Obdelava podatkov se izvaja s takšnimi postopki ter tehničnimi in elektronskimi sredstvi, ki so primerni za zaščito zaupnosti in varnost podatkov ter obsegajo zbiranje, snemanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje, pregledovanje, izdelavo, spreminjanje, uporabo, izbiro, pridobivanje, sinhronizacijo, kombiniranje, blokiranje, pošiljanje, distribucijo, brisanje in uničevanje podatkov, vključno s kombinacijo dveh ali več takih dejavnosti.
Podatki se lahko prenašajo znotraj Evropske unije, kjer ima sedež Ferrero ali njegovi dobavitelji ali imajo strežnike v teh državah. Podatki se ne bodo prenašali izven Evropske unije.
Imate pravico, da kadar koli uveljavljate pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja, ki vključuje pravico do:
• prejetja potrditve o obstoju vaših osebnih podatkov, ki jih obdeluje Ferrero, dostop do teh podatkov in prejem kopije teh podatkov;
• posodabljanja, spreminjanja in/ali popravljanja vaših osebnih podatkov, kadar so netočni ali nepopolni;
• brisanja vaših osebnih podatkov, če menite, da je njihova obdelava nepotrebna ali nezakonita, oblikovanja vaših osebnih podatkov v anonimne, blokiranja podatkov, katerih obdelava je nezakonita, ali določanja omejitev njihove obdelave;
• vložitve ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov iz ustreznih razlogov, povezanih z vašim osebnim položajem, za katere menite, da bi morali družbi Ferrero preprečiti obdelavo vaših osebnih podatkov za določen namen;
• vložitve pritožbe zoper obdelavo vaših osebnih podatkov z namenom pošiljanja reklamnega gradiva, neposredne prodaje, tržnih raziskav ali za namene komercialnega komuniciranja;
• preklica soglasja za obdelavo podatkov (za namene trženja in profiliranja), če je vaše soglasje pravna podlaga za obdelavo - to ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene pred vašim umikom soglasja.
• zahteve za omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar menite, da so osebni podatki, ki se obdelujejo, nepravilni ali če menite, da je obdelava podatkov nepotrebna ali nezakonita, pa tudi če ste nasprotovali obdelavi podatkov;
• prenosljivosti podatkov - imate pravico do kopije osebnih podatkov, ki ste jih posredovali družbi Ferrero v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico zahtevati prenos takih osebnih podatkov drugemu upravljavcu podatkov;
Imate pravico, da kadar koli uveljavljate pravice v skladu z veljavno zakonodajo tako, da pošljete ustrezno zahtevo na privacy.hr@ferrero.com. Ferrero si pridržuje pravico do delnih ali popolnih sprememb teh Politike zasebnosti ali do posodobitve njene vsebine, na primer zaradi sprememb veljavne zakonodaje. Ferrero vas zato vabi, da redno preverjate to politiko zasebnosti, če želite izvedeti o njenih najnovejših posodobitvah in biti nenehno obveščeni o tem, kako Ferrero zbira in uporablja osebne podatke.

PIŠKOTKI
Ferrero lahko piškotke na spletnem mestu uporablja za analitične namene in namene spletnega oglaševanja. Za več informacij o uporabi piškotkov na tej strani preberite Politiko piškotkov.